Helen Johannesson

Om / Projekt

Together stools - no.7,no.9 and no.12

/

Together Stools is part of a project, which explores the possibilities of using cooperation as a creative method of making. By using a co-creation method, it challenges and broadens the perceptions of what a stool is as a format. Every part of these objects is a trace from its origin - other people’s two-dimensional sketches. Combined together and transformed into three-dimensional shapes, they become a new whole. In the end, everything is about one person’s interpretation and transformation of an object.

School project HDK - Academy of Design and Crafts, Design as a carrier of value.

Datum: 2017

Dot Lamp

1/

Belysningsamatur med solen som inspiration. Kan ljus skapa rum? Idén var att med ljus skapa ett rum som skärmar av. Den vridbara ljuskällan gör det möjligt att rikta ljuset efter behov.

Skolprojekt HDK - Högskolan för design och konsthantverk, BA.

Material: Metall, plexiglas, LED ljus.

Mått: 173cm x 50cm x 43cm.

Datum: 2014

Frame table

/

Ett undersökande av ramen/fyrkantens betydelse i ett utställningsrum. Konceptet är skapat runt idén om en utställningsmöbel som både visar upp och belyser, i det här fallet texten som ställs ut. Möbeln fungerar också som vägvisare genom en utställning.

Skolprojekt HDK - Högskolan för design och konsthantverk, BA.

Material: Furu, björkplywood, LED ljus.

Mått: 100cm x 100cm x 80cm.

Datum: 2014

Private Public Space

/

Projekt tog sin början i en fundering kring boken och läsandets roll på biblioteket. Bokens plats i samhället håller på att förändras och blir allt mer digital. I en värld där allt fler saker förflyktigas och förflyttas längre bort från den fysiska världen finns det en trygghet i det fysiska och i traditionen om vad en bok och ett bibliotek är. I och med alla nya mer sociala funktioner som biblioteket tillhandahåller hamnar boken allt mer i bakgrunden. Jag ville skapa en plats som uppmuntrar till ett längre läsande och som värdesätter läsandet som upplevelse. Projektet utspelar sig på en specifik plats på Göteborgs stadsbibliotek där jag med hänsyn till rummets begränsning optimerat platsen utefter läsandet som aktivitet. Hur kan man skapa en privat plats i ett offentligt rum? Vad är privat och vad är offentligt? Båsen är utformade som mindre privata svärer. Likt husfasader i vilka människor kan slå sig till ro.

Skolprojekt HDK - Högskolan för design och konsthantverk, BA.

Datum: 2015

Illustrationer för Wanås konst

/

Ett projekt för Wanås skulpturpark utanför Knislinge i Skåne. lllustrationer av de största skulpturerna tryckta i relief (blindskrift), detta för att synskadade besökare i parken ska få en bättre uppfattning av de stora skulpturerna. Ett projekt för att göra parken mer tillgänglig.

Klient: Wanås konst

Datum: 2014

Take Care

/

Kroksystemet “Take Care” är framtaget som lösning på problemet med klädhögen som ofta bildas i sovrum. En idé om hur man kan strukturera och organisera redan använda plagg, detta för att uppmuntra till att använda dem igen istället för att tvätta dem i onödan. Knopparna är utformade för att värna om kläderna och underlätta för användaren att med en enkel snabb rörelse hänga dem på knoppen. Uppgiften var att definera ett problem och sedan analysera det med hjälp av olika metoder så som funktionsanalys och aktivitetsanalys, för att sedan komma fram till en lösning.

Skolprojekt HDK - Högskolan för design och konsthantverk, BA.

Material: Metall, Ask trä.

Mått: 1140 x 480 mm

Datum: 2015

METAMORPHOSIS

/

Med tankar på en vattenytas oregelbundenhet har jag utforskat möjligheten till att förvandla en plan yta till något mer organiskt. Ett verktygsorienterat projekt där jag utforskat CNC-fräsens möjligheter i produktutveckling.

Material: Svart valchromat, ask och mässing.

Mått: 116cm x 64cm x 35cm.

Datum: 2015